Frag de padure

Fragaria vesca L.

Frag de pădure ; Fr. : Fraisier ; G. : Wald-Erdbeere ; M.: Erdei szamoca ; R. : Zemlianka lesnaia

Caractere de recunoaştere: Planta: Specie erboasă, perenă, înaltă de 5-20 (30) cm, cu rozetă de frunze la bază şi stoloni ; partea subterană : rizom cilindric, gros de 0,4-0,6 cm, orizontal sau oblic, acoperit cu resturi de frunze uscate ; tulpina aeriană : erectă, poartă numai inflorescenţa ; există de asemenea stoloni tîritori care înrădăcinează la noduri ; frunze : pornesc direct din rizom, formînd o rozetă bazală ; sînt trifoliate, lung pedunculate (pînă la 4-8 cm), cu foliole ovate, cu marginea dinţată ; la bază au stipele lanceolate brun-roşcate ; flori : pe tipul 5, în cime, cu pediceli păroşi ; în afara caliciului prezintă încă un rînd de elemente care alcătuiesc calicului; diametru cca. 2 cm, petale albe, stamine numeroase ; fructe : din receptaculul cărnos în care sînt înfipte mici achene, iar caliciul este persistent.

 

 

frag de padure,fragaria vesca l.
frag de padure,fragaria vesca l.

 

frag de padure
frag de padure

 

fragaria vesca l.
fragaria vesca l.

 

frag de padure
frag de padure

 

Înflorire : V-VI.

 

Materia primă: Folium Fragariae formată din foliole din­ţate pe margini, scurt peţiolate, de culoare verde caracteristic pe partea superioară şi verde mai deschis pe cea inferioară, acoperite cu peri mătăsoşi. Fără miros, gust astringent.

 

Ecologie şi răspîndire : Plantă foarte comună, dar diseminată prin poieni, pajişti, fineţe, păduri, pe soluri uşoare, nisipoase sau chiar pe locuri pietroase. Faţă de umiditate şi de lumină are o adaptabilitate deosebit de mare, dar portul plantei este foarte diferit în funcţie de aceasta.

Răspîndită în toate zonele de deal şi munte din întreaga ţară (cu excepţia Dobrogei).

 

Recoltare : Perioada optimă este îndelungată, din iunie pînă la în­ceputul lui octombrie. Se rup frunzele fără peţiolul principal.

 

Pregătirea produsului în vederea prelucrării : După ce se rup peţiolii rămaşi şi se îndepărtează resturile de stoloni, se face uscarea la umbră, în strat subţire, întorcîndu-se cu multă atenţie din cînd în cînd, sau artificial la 40-50°. Randamentul la uscare 4-5/1.

 

Condiţiile tehnice de recepţie prevăd ca produsul să nu conţină resturi de stoloni, fiind admise ca impurităţi - max. 3% frunze deco­lorate sau brunificate şi max. 5%, resturi din peţiol, corpuri străine organice - max. 1% şi minerale - max. 0,5%, umiditate - max. 13%.

 

Compoziţie chimică : Frunzele conţin 12-15% tanin elagic însoţit de un alcool triterpenic-fragarolul ; cvercetină, cvercitrină şi citrol, să­ruri minerale, urme de ulei volatil, zaharuri şi vitamina C.

 

Acţiune farmacodinamică - utilizări terapeutice : Datorită taninului frunzele au proprietăţi astringente, antidiareice. În mod empiric sînt utilizate în ichter, ca dietetice - depurative, ca antiastmatic etc. Intră în compoziţia ceaiului aromat, fiind un bun succedaneu al ceaiului chinezesc.

 

Observaţii : în produs se admit şi frunze de Fragaria viridis (care are sepalele aderente la fruct faţă de F. vesca la care acestea sînt re­flecte) şi F. moschata - căpşuni (din flora spontană) la care fructele sînt mai mari iar perii de pe pedunculii florali sînt erecţi la F. vesca fiind alipiţi. Cînd se admite în mod special se pot recolta şi frunze de căpşun din cultură.