Nemțișori de cîmp

Delphinium consolida L.

Fr : Consoude royale ; G. : Acker-Rittersporn ;  M. :  Mezei  szarkalab ; R.: Jivocosti palevaia.

Caractere de recunoaş­tere : Planta: Specie er­bacee anuală, erectă, de cir­ca 20-40 (60) cm înălţime ; rădăcina : pivotantă, fusi­formă ; tulpina : bogat rami­ficată, foliată, cu peri rari ; frunzele ; cele inferioare de 2-3 ori fidate, cele supe­rioare simplu fidate, cu la­tinii înguste, liniare, late de 1-2 mm, asemănătoare cu cele de mărar, lungi de 2,5-4 cm ; florile : pintenate, dispuse în racem lax, culoare albastru-violet, în interior cu 2 nectarii, 8-10 stamine, ovar monocarpelar ; fructele : folicule glabre cu seminţe trimuchiate, brun-închise, cu suprafaţa aspră.

 

nemtisori
nemtisori

 

nemtisori de camp
nemtisori de camp

 

Delphinium consolida L.
Delphinium consolida L.

 

Înflorire : VII-VIII.

 

Materia primă: Flores Calcatrippae sînt de obicei de culoare violet-albăstrui, rar roz sau albe, lungi de 2-3 cm, cu periantul avînd foliole ovate fin pubescente, prevăzute cu un pinten şi cu peţiolul de maximum 1 cm. Nu au miros, gustul amărui, neplăcut. Materia primă trebuie să aibă culoare albastru-înehis.

 

Ecologie şi răspindire : Printre cele mai tipice buruieni de semă­nături, în special în grîu, cartofi, mai ales în zona de cîmpie şi deal ; în urma erbicidării culturilor, se poate recolta mai cu seamă în culturile din zone neerbicidate. Se întîlneşte în întreaga ţară, cantităţi mai importante putînd fi obţinute în vestul ţării (judeţele Timiş, Caraş-Severin) şi Transilvania (judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Harghita).

 

Recoltare : Florile se recoltează în lunile iulie-august, după două metode : strujirea plantelor direct în cimp ; recoltarea întregii plante, uscarea ei în buchete, după care se face strujirea.

Se pot recolta şi florile de la specia D. orientale J. Gay care au periantul florilor de culoare violacee, pintenul mai scurt( cel mult 1 cm) şi tulpina neramificată. Produsul poartă numele de Flores Calcatrippae violet spre deosebire de cel de la specia de bază, numit Flores Calca­trippae albastru şi va fi cules, uscat si ambalat separat.

 

Pregătirea produsului in vederea prelucrării: După strujire se înlătură resturile de frunze sau ramuri. Uscarea florilor se face în strat subţire la umbră, pe rame sau hîrtie întinsă în şoproane sau poduri. În cazul în care strujirea se face la plantele uscate, acestea se usucă legate în buchete atîrnate de cuie sau sfori. Pe cale artificială uscarea se face la 35-40°. Randamentul la uscare este de 3-4/1.

 

Condiţiile tehnice de recepţie prevăd ca florile să aibă pedunculul de cel mult 1 cm ; conţinutul maxim de impurităţi : flori decolo­rate - 2%, pedunculi mai mari de 1 cm - 1% ; conţinutul maxim de corpuri străine : organice - pentru cele albastre 1%, pentru cele violet 2%. iar minerale 0,5% în ambele cazuri ; umiditate maximă 12%.

 

Compoziţie chimică : Delfinina, un antocian glicozidic de culoare albastră, o substanţă colorantă de culoare galbenă, glicozid al camferolului. Prin hidroliză, delfinina se scindează în două molecule de glu­coza, două molecule de acid p-oxibenzoic şi o moleculă de delfinidină. Pe lîngă aceste substanţe, florile conţin şi alcaloizi de tip aconitinic, în mici cantităţi dar care imprimă acestei materii prime toxicitate (decozina, licoctonina, delzalina, delfelatina etc,).

 

Acţiune farmacodinamică - utilizări terapeutice : Datorită canti­tăţilor mici de alcaloizi şi celorlalţi compuşi rezultaţi în urma hidrolizei, produsul are proprietăţi hipotensive arteriale şi bradicardizante. Utili­zarea în fitoterapie este limitată.

În medicina populară au fost utilizate sub formă de infuzie sau extract hidroalcoolic în gută, astm bronşic, afecţiuni renale etc. Florile pot fi utilizate drept colorant vegetal. Seminţele altor specii ale genului au proprietăţi insecticide.