Vetrice

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.

(Tanacetum vulgare L.)

 Fr.: Tanaisie; G.: Rainfarn; M.: Gilisztauzo aranyvirag;R.: Pijma abîknavennaia

Caractere de recunoaştere: Planta: des tufoasă, înaltă de 50-150 cm, cu miros intens aromatic; partea subterană: rizom noduros, cu rădăcini adventive numeroase; tulpina: erectă, cilindrică, glabră, cu striaţii fine, aproape uniform foliată; prezintă uneori nuanţe brun-roşcate; frunze: alterne, penat-sectate, avînd 10-12 perechi de foliole ovoide pînă la lanceolate şi adînc serate cu puncte foarte fine; cele inferioare au peţiol lung, iar cele superioare sînt aproape sesile; flori: numeroase antodii dispuse la rîndul lor într-un corimb; antodiile, cu diametru în jur de 1 cm, sînt alcătuite exclu­siv din flori tubuloase galbene; fructe: mici achene de cca. 1,5 mm lipsite de papus, terminate cu o coronulă .

 

vetrice
vetrice

 

vetrice,Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
vetrice,Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.

 

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.

 

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.

 

Înflorire: VII-IX

Materia primă: Flores Tanaceti formată din antodii florale cu peduncul de maximum 3 cm. Flori de culoare galbenă-portocalie. Miros specific, gust amar.

Herba Tanaceti - formată din părţile aeriene superioare ale plantei recoltate în timpul înfloririi, fără resturi de tulpini lignificate, de maximum 25 cm de la corimbul superior în jos. Are caracterele descrise la prezentarea plantei. Miros specific, gust amar.

Ecologie şi răspîndire: Specie cu un spectru ecologic larg, rezistentă la condiţiile variabile de mediu. Se întîlneşte în întreaga ţară în zona de şes şi deal, pe lîngă dru­muri, garduri, în locuri necultivate, dar cel mai adesea în buruienişurile de pe lîngă căile ferate, ca de exemplu în zona Focşani-Bacău, unde creşte abundent, fiind dominantă.

Recoltare: Produsul Flores este format din inflorescenţă, care se taie ca şi la coada şoricelului, imediat de sub locul unde începe ramificarea ei, iar pentru produsul Herba se recoltează vîrfurile înflorite pe o lungime de max. 25 cm de la vîrf. Recoltarea se face în timpul înfloririi, în zile însorite.

Pregătirea produsului în vederea prelucrării: După ce se îndepărtează tulpinile lemnificate, cele nefoliate, inflorescenţele brunificate, se pune la uscat la umbră, în poduri acoperite cu tablă sau şoproane, în strat subţire. Uscarea naturală păstrează cel mai bine conţinutul în ulei volatil. Pe cale artificială nu se vor depăşi 30°. Randamentul la uscare pentru ambele produse este 3-4/1.

Condiţiile tehnice de recepţie prevăd ca materia primă Flores să con­ţină inflorescenţe cu peduncul de max. 3 cm, admiţîndu-se max. 2% impuri­tăţi (flori brunificate şi fructificaţii), corpuri străine minerale şi organice - max. 0,5% pentru fiecare, umiditate - max. 13%.

Pentru produsul Herba se admite partea înflorită a tulpinilor pe o lungime de cel mult 25 cm (celelalte condiţii sînt identice).

Compoziţie chimică: Antodiile şi părţile florale cu frunze şi ramuri conţin 0,2-0,6% ulei volatil format din tanacetonă sau β-tuionă, cineol, 1-camfen, borneol, camfor etc.; substanţe amare cu structură lactonică (tanacetina I şi II), eteri enolici, flavonoizi derivaţi ai luteolinei, gumirezine, tanoizi, acid malic, tartric, acid tanacetumolic, vitamina B1.

Acţiune farmacodinamică - utilizări terapeutice: Datorită componen­telor uleiului volatil şi în special  β-tuionei, aşa cum au demonstrat unele cercetări din ţara noastră, are proprietăţi antihelmintice (ascarizi şi oxiuri); nu acţionează asupra teniei.

În trecut această specie a fost mult timp întrebuinţată empiric în afec­ţiuni ale căilor respiratorii, ca emenagog, febrifug, antihelmintic etc.

 

În prezent se utilizează pe scară redusă numai în oxiurază şi ascaridoză în produse farmaceutice precis dozate datorită toxicităţii ei. În special uleiul volatil este un puternic iritant gastrointestinal şi renal şi toxic pentru sistemul nervos central. Aceste efecte se manifestă fie prin ingerarea unei can­tităţi mai mari de 20 g plantă sau a 3 ml ulei volatil şi se caracterizează prin colici puternice abdominale, vomă, convulsii puternice epileptiforme, tulburări respiratorii pînă la paralizia centrilor respiratori, puls slab şi frec­vent, colaps, moartea survenind de la cîteva zeci de minute pînă la 2-3 ore în funcţie de cantitatea luată.