Termeni și condiții de utilizare selene.ro

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza saitul selene.ro.

Accesul și utilizarea saitului selene.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea saitului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea  informațiilor publicate în sait . Orice utilizare în alte scopuri decît acesta nu este permisă.

selene.ro nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea serverului pe care este găzduit saitul, aceasta fiind responsabilitatea firmei de găzduire și nici securitatea liniei dvs. de comunicare cu serverul.

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

selene.ro publică materiale ale căror autori sînt specificați fie în cuprinsul articolelor, fie la secțiunea "despre" a saitului.

selene.ro oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe sait doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de selene.ro sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest sait nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu selene.ro sau partenerii săi.

Conținutul acestui sait, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe sait, codul web sînt protejate de legea dreptului de autor și sînt proprietatea selene.ro sau a partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest sait ale altor site-uri cu conținut pentru adulți, rasial, provocator la violențe sau orice alt sait care încalcă legislația în vigoare. În situațiile în care acest lucru se întîmplă fără acordul scris explicit al selene.ro, selene.ro nu își asumă responsabilitatea pentru saiturile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat.

selene.ro sau partenerii săi pot furniza autorizat, prin intermediul saitului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse internet considerate utile pentru utilizatori. selene.ro nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe saiturile respective.

selene.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzata de sau în legătura cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de saiturile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de selene.ro prin intermediul saitului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

selene.ro își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui sait și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea saituluii, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita selene.ro.

Orice eventual litigiu în legătura cu acest sait este de competența instanțelor de drept comun din Romania.

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sînt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informatiilor existente pe acest sait în scopul de a realiza venituri din activități comerciale;

- incercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui sait, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua selene.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua selene.ro care nu sunt publice, fără autorizație;

- încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua selene.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding”, “DOS” sau orice alte mijloace de atac.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. selene.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări cooperînd cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

selene.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui sait, cu sau fără o notificare prealabilă.

selene.ro nu este răspunzator față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul saitului.

selene.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a saitului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest sait și nu au caracter retroactiv.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptînd să utilizați acest sait, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sînteți de acord cu următoarele:

- utilizarea saituluii se face pe propria raspundere. selene.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.

selene.ro nu oferă nici o garanție că:

- informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori

- rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor saitului vor fi corecte sau de încredere

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul informațiilor oferite de sait  va satisface toate cerințele

Nici un sfat sau alte informații scrise sau de orice fel, obținute de la saitul selene.ro sau prin intermediul serviciilor saitului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare. Informațiile sînt furnizate "așa cum sînt" iar saitul selene.ro nu este răspunzător pentru utilizarea acestora de către utilizatori în scopuri medicale.

LIMITAREA RASPUNDERII

selene.ro nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă selene.ro a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultînd din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor saitului;

- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultînd din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe saitul selene.ro;

- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor saitului;

- orice altă problemă legată de serviciile saitului.

Daca se consideră că orice material pus la dispoziție pe sait, postat de selene.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa din rubrica de contact.

Pentru secțiunile saitului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. selene.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest sait este oferit în această formă, "așa cum este", fără alte garanții. selene.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui sait sau ale conținutului său.

CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția saitului selene.ro sînt protejate în condițiile legii 677/2001.

Prin completarea cîmpurilor din formularele de contact on-line utilizatorii sînt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date selene.ro. selene.ro folosește aceste informații exclusiv în scopuri de comunicare.

selene.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

selene.ro nu răspunde de atacurile avînd ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

selene.ro nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile selene.ro.

Politica saitului selene.ro  este de a nu accepta sau de a nu lua în consideratie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii saitului trimit astfel de materiale, selene.ro își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea selene.ro, liber de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putînd fi utilizate în orice scop de către selene.ro, fără  obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

selene.ro nu foloseste "cookies" pentru a identifica utilizatorii.

Pe saitul selene.ro pot fi prezente reclame, servicii și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul selene.ro și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe internet se face pe propriul risc.

Furnizorii terţă parte, inclusiv Google, utilizează module cookie pentru a difuza anunţuri pe baza vizitelor anterioare efectuate de către un utilizator pe saitul selene.ro.

Utilizarea modulului cookie DART de către Google permite companiei Google şi partenerilor săi să difuzeze anunţuri pentru utilizatorii selene.ro pe baza accesării de către aceştia a saitului selene.ro şi/sau a altor saituri de pe internet.

Utilizatorii pot renunţa la utilizarea modulului cookie DART, accesând pagina de dezactivare a anunţurilor publicitare.

utilizatorii selene.ro pot renunţa la modulele cookie folosite de terțe părți (dar nu la toate) într-un singur loc: pe saitul de renunţare Network Advertising Initiative de la adresa www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

selene.ro folosește serviciile Bing™ pentru a oferii utilizatorilor posibilitatea căutării pe sait sau pe web. Termenii și condițiile de utilizare a serviciului sînt publicați la adresa Acord de servicii Microsoft.

selene.ro pune la dispoziția utilizatorilor saitului linkul către elementele esențiale din notificarea de confidențialitate Microsoft Online. Acest link se poate accesa la adresa http://privacy.microsoft.com/ro-ro/default.mspx

selene.ro respectă termenii, condițiile, notificările și elementele de confidențialitate care se găsesc la adresele făcute publice în paragrafele anterioare.

selene.ro își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.